Lämpölasi pakataan – 3-kerroksisia eristyslaseja – 3-layer Insulating glass units being packed